Jognyilatkozat


Felhasználási feltételek:

Az alábbi felhasználási feltételek az Ön (a továbbiakban: Felhasználó) és a www.weinhaus.hu honlapot üzemeltető Weinhaus Kft. (a továbbiakban Üzemeltető) között létrejött szerződést jelentik a www.weinhaus.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások használatára vonatkozóan.
Felhasználó teljes mértékben felel a www.weinhaus.hu honlapra általa feltöltött, elküldött tartalomért és annak következményeiért – Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként nem felelős a továbbított információért és nem ellenőrzi a felhasználók által feltöltött tartalmakat.
Felhasználó beleegyezik, hogy a www.weinhaus.hu szolgáltatásait csak másokkal szemben való felelősségteljes és tisztességes viselkedés esetén veheti igénybe.

Szerzői jog:

Üzemeltető honlapja, a www.weinhaus.hu szerzői jogvédelem alatt áll: Üzemeltető a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
Felhasználó jogosult a www.weinhaus.hu honlapot olvasni, személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra történő nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a honlap kereskedelmi haszonért történő bármely részének másolatának eladása vagy továbbítása, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, honlapba, publikációba való építése.
Az itt leírtakon kívül semmilyen egyéb felhatalmazás vagy jog nem engedélyezett a www.weinhaus.hu honlappal kapcsolatban.

Védjegyek:

Minden, a www.weinhaus.hu honlapon használt védjegy (márkanév, logó, csomagolás stb.) Üzemeltető tulajdonában vagy licensz használatában áll.

A honlap tartalma:

A honlapon található információk tájékoztató célt szolgálnak, Üzemeltető nem ad garanciát az információk pontosságára, teljességére. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapon.

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata:

Üzemeltető tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyiséghez fűződő jogait. Üzemeltető csak Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám és e-mail cím) rögzít, amelyekkel Felhasználó egyben felhatalmazza arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra Üzemeltető felhasználja. Felhasználónak jogában áll ezen információk felhasználásának korlátozása vagy megtiltása. Ezen igényét az info@weinhaus.hu címre eljuttatva fejezheti ki. A honlap tartalmaz olyan részt is ahol Felhasználónak más személy(ek) e-mail címét is meg lehet adnia. Felhasználó által megadott más személy(ek) adatait Üzemeltető csak az e-mail elküldésének erejéig, de semmilyen más egyéb célra nem használja fel. Felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait Üzemeltető az alábbiak szerint használhatja fel: márkákkal kapcsolatos promóciós célok (sorsolásokon való részvétel, mintaküldés, hírlevél küldés, termékek/szolgáltatások ajánlása) és más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlása. Termékminták és egyéb küldemények postázása esetén, Felhasználó a küldeményhez való mielőbbi hozzájutása érdekében Üzemeltető ki kell adja Felhasználó adatait más cégeknek, de ezen szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában használják Felhasználó személyes adatait.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető kötelessége kiadni Felhasználó személyes adatait abban az esetben, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő.

Cookie-k:

Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket Felhasználó számítógépének internetes böngészője ment le a honlapról és tárolja azokat a számítógépen.
A cookie-k visszautasításának beállítása esetén lehetséges, hogy Felhasználó nem tudja Üzemeltető honlapjának egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Üzemeltető honlapja látogatottságának mérése érdekében elmenthet Felhasználó számítógépéről olyan információkat, mint az IP-cím (amely a számítógépet azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), a böngésző típusát, valamint a számítógép operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:

Üzemeltető minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy Felhasználó biztonságban tudhassa személyes információit. A személyes adatok megváltoztatását és jogosulatlan felhasználását korlátozandó, minden Felhasználó által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés.
A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása Üzemeltető fenntartja a változtatás jogát, amelyeket Üzemeltető saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti Felhasználóit.